No Picture

Waraka wa BASHIR YAKUB.

May 27, 2017 Kombe 0

  Mikataba yoote ya kimataifa huongozwa na wajibu wa aina mbili. Wajibu ulioandikwa(express obligation) na wajibu ambao haukuandikwa(implied obligation). Wajibu ulioandikwa ni masharti yote ya [Read more]